Evaluacija učinka

Tokom procesa sticanja ICF akreditacija, od Vas može biti zatraženo da dostavite snimke i transkripte koučing sesija kako bi oni bili razmotreni od strane obučenih ICF procenjivača.


U nastavku možete saznati više o načinu na koji se vrši evaluacija vođenja i učinka koučinga tokom sesije koja je važna faza u procesu sticanja ICF akreditacija.


Kada pristupate informacijama putem linkova koji se nalaze ispod, vodite računa o tome da odaberete opciju koja odgovara Vašoj putanji za akreditaciju. Prilikom selektovanja određene opcije, boja se menja iz plavo-zelene u zlatnu.


ACC ACSTH i Portfolio uključuju procenu vođenja i učinka koučinga od strane ICF procenjivača koja uključuje evaluaciju jedne snimljene koučing sesije. Za sticanje ACC akreditacije neophodno je dobiti pozitivnu procenu.

Priprema

Pre same evaluacije vođenja i učinka koučinga proučite osnovne kompetencije ICF-a i obratite pažnju na njih tokom koučing sesija. Neka vam mentor pruži povratnu informaciju o tome koliko uspešno ispoljavate svaku od ICF kompetencija i na koje kompetencije bi trebalo da obratite pažnju. Grafikon nivoa kompetencija ICF-a (PDF) pruža informacije o tome šta procenjivači slušaju kada vrše procenu vođenja i u;inka kou;inga tokom sesije.

Snimite nekoliko koučing sesija i odaberite jednu koja demonstrira korišćenje širokog spektra ICF kompetencija. Preslušajte izabranu sesiju i uverite se da je razgovor jasan, čujan i da je prilikom oslovljavanja korišćeno samo ime klijenta. Za ukupan kvalitet snimka, obično su važniji kvalitet i blizina uređaja koji je korišćen za snimanje nego brzina protoka. Ukoliko audio zapis nije dovoljno glasan i razgovetan, to će svakako voditi nižim ocenama i mogućem produžetku procesa akreditacije. Upotreba platformi kao što je, na primer, Skype se ne preporučuje, imajući u vidu mogućnost prekida veze tokom koučing sesije.

Kontakt podaci

Vaši kontakt podaci na online prijavi moraju biti ažurirani kako biste primili rezultate procene Vašeg vođenja i učinka koučinga.

Procedura

Nakon što uradite online prijavu za ACC akreditaciju, u cilju kompletiranja Vaše procene vođenja i učinka koučinga, dostavićete audio zapis jedne od Vaših aktuelnih koučing sesija. Kopiju dostavljenog audio zapisa sačuvajte u svojoj arhivi.

Smernice u pogledu audio snimka koučing sesije

Audio snimak koučing sesije namenjen evaluaciji mora da ispuni sledeće uslove:

 • kompletna koučing sesija (bez izmena) u trajanju između 20 i 60 minuta. Sesije duže od 60 minuta neće biti razmatrane;
 • aktuelna koučing sesija koja je plaćena ili sa pro bono klijentom (klijentom koji nije deo koučing obuke). Klijent ne može biti kouč, osim ukoliko je reč o regularnom klijentu;
 • audio zapis mora biti iz jednog dela. Snimak iz više delova neće biti razmatran.
 • audio zapis može biti u MP3 i WMA formatu. Video snimak, ili snimci u drugim formatima neće biti prihvaćeni;
 • audio zapis do 95 megabajta. Ukoliko je neophodno, možete koristiti sporiji protok kako biste smanjili veličinu audio zapisa;
 • audio zapis mora biti učitan. Neće biti prihvaćeno davanje URL adrese za preuzimanje ili direktno emitovanje audio zapisa;
 • naslov audio zapisa mora sadržati Vaše ime i broj, npr.JoeSmith1.mp3, JoeSmith2.mp3.

Jezik

Procena učinka može biti obavljena na jednom od sledećih jezika: engleski, francuski, nemački, mađarski, italijanski, poljski, španski i švedski.

Priloženi audio zapis može biti i na nekom drugom jeziku, ali je u tom slučaju neophodno dostaviti transkript na engleskom jeziku. Upotreba prevodioca nije dozvoljena.

PCC ACSTH i Portfolio uključuju procenu vođenja i učinka koučinga od strane ICF procenjivača koja uključuje evaluaciju jedne snimljene koučing sesije. Za sticanje PCC akreditacije neophodno je dobiti pozitivnu procenu.

Priprema

Pre same evaluacije vođenja i učinka koučinga proučite osnovne kompetencije ICF-a i obratite pažnju na njih tokom koučing sesija. Neka vam mentor pruži povratnu informaciju o tome koliko uspešno ispoljavate svaku od ICF kompetencija i na koje kompetencije bi trebalo da obratite pažnju. Grafikon nivoa kompetencija ICF-a (PDF) pruža informacije o tome šta procenjivači slušaju kada vrše procenu vođenja i u;inka kou;inga tokom sesije.

Snimite nekoliko koučing sesija i odaberite jednu koja demonstrira korišćenje širokog spektra ICF kompetencija. Preslušajte izabranu sesiju i uverite se da je razgovor jasan, čujan i da je prilikom oslovljavanja korišćeno samo ime klijenta. Za ukupan kvalitet snimka, obično su važniji kvalitet i blizina uređaja koji je korišćen za snimanje nego brzina protoka. Ukoliko audio zapis nije dovoljno glasan i razgovetan, to će svakako voditi nižim ocenama i mogućem produžetku procesa akreditacije. Upotreba platformi kao što je, na primer, Skype se ne preporučuje, imajući u vidu mogućnost prekida veze tokom koučing sesije.

Kontakt podaci

Vaši kontakt podaci na online prijavi moraju biti ažurirani kako biste primili rezultate procene Vašeg vođenja i učinka koučinga.

Procedura

Nakon što uradite online prijavu za PCC akreditaciju, u cilju kompletiranja Vaše procene vođenja i učinka koučinga, dostavićete audio zapis jedne od Vaših aktuelnih koučing sesija. Kopiju dostavljenog audio zapisa sačuvajte u svojoj arhivi.

Smernice u pogledu audio snimka koučing sesije

Audio snimak koučing sesije namenjen evaluaciji mora da ispuni sledeće uslove:

 • kompletna koučing sesija (bez izmena) u trajanju između 20 i 60 minuta. Sesije duže od 60 minuta neće biti razmatrane;
 • aktuelna koučing sesija koja je plaćena ili sa pro bono klijentom (klijentom koji nije deo koučing obuke). Klijent ne može biti kouč, osim ukoliko je reč o regularnom klijentu;
 • audio zapis mora biti iz jednog dela. Snimak iz više delova neće biti razmatran.
 • audio zapis može biti u MP3 i WMA formatu. Video snimak, ili snimci u drugim formatima neće biti prihvaćeni;
 • audio zapis do 95 megabajta. Ukoliko je neophodno, možete koristiti sporiji protok kako biste smanjili veličinu audio zapisa;
 • audio zapis mora biti učitan. Neće biti prihvaćeno davanje URL adrese za preuzimanje ili direktno emitovanje audio zapisa;
 • naslov audio zapisa mora sadržati Vaše ime i broj, npr.JoeSmith1.mp3, JoeSmith2.mp3.

Jezik

Procena učinka može biti obavljena na jednom od sledećih jezika: engleski, francuski, nemački, mađarski, italijanski, poljski, španski i švedski.

Priloženi audio zapis može biti i na nekom drugom jeziku, ali je u tom slučaju neophodno dostaviti transkript na engleskom jeziku. Upotreba prevodioca nije dozvoljena.

MCC ACSTH i Portfolio uključuju procenu vođenja i učinka koučinga od strane ICF procenjivača koja uključuje evaluaciju jedne snimljene koučing sesije. Za sticanje MCC akreditacije neophodno je dobiti pozitivnu procenu.

Priprema

Pre same evaluacije vođenja i učinka koučinga proučite osnovne kompetencije ICF-a i obratite pažnju na njih tokom koučing sesija. Neka vam mentor pruži povratnu informaciju o tome koliko uspešno ispoljavate svaku od ICF kompetencija i na koje kompetencije bi trebalo da obratite pažnju. Grafikon nivoa kompetencija ICF-a (PDF) pruža informacije o tome šta procenjivači slušaju kada vrše procenu vođenja i u;inka kou;inga tokom sesije.

Snimite nekoliko koučing sesija i odaberite jednu koja demonstrira korišćenje širokog spektra ICF kompetencija. Preslušajte izabranu sesiju i uverite se da je razgovor jasan, čujan i da je prilikom oslovljavanja korišćeno samo ime klijenta. Za ukupan kvalitet snimka, obično su važniji kvalitet i blizina uređaja koji je korišćen za snimanje nego brzina protoka. Ukoliko audio zapis nije dovoljno glasan i razgovetan, to će svakako voditi nižim ocenama i mogućem produžetku procesa akreditacije. Upotreba platformi kao što je, na primer, Skype se ne preporučuje, imajući u vidu mogućnost prekida veze tokom koučing sesije.

Kontakt podaci

Vaši kontakt podaci na online prijavi moraju biti ažurirani kako biste primili rezultate procene Vašeg vođenja i učinka koučinga.

Procedura

Nakon što uradite online prijavu za MCC akreditaciju, u cilju kompletiranja Vaše procene vođenja i učinka koučinga, dostavićete audio zapis jedne od Vaših aktuelnih koučing sesija. Kopiju dostavljenog audio zapisa sačuvajte u svojoj arhivi.

Smernice u pogledu audio snimka koučing sesije

Audio snimak koučing sesije namenjen evaluaciji mora da ispuni sledeće uslove:

 • kompletna koučing sesija (bez izmena) u trajanju između 20 i 60 minuta. Sesije duže od 60 minuta neće biti razmatrane;
 • aktuelna koučing sesija koja je plaćena ili sa pro bono klijentom (klijentom koji nije deo koučing obuke). Klijent ne može biti kouč, osim ukoliko je reč o regularnom klijentu;
 • audio zapis mora biti iz jednog dela. Snimak iz više delova neće biti razmatran.
 • audio zapis može biti u MP3 i WMA formatu. Video snimak, ili snimci u drugim formatima neće biti prihvaćeni;
 • audio zapis do 95 megabajta. Ukoliko je neophodno, možete koristiti sporiji protok kako biste smanjili veličinu audio zapisa;
 • audio zapis mora biti učitan. Neće biti prihvaćeno davanje URL adrese za preuzimanje ili direktno emitovanje audio zapisa;
 • naslov audio zapisa mora sadržati Vaše ime i broj, npr.JoeSmith1.mp3, JoeSmith2.mp3.

Jezik

Procena učinka može biti obavljena na jednom od sledećih jezika: engleski, francuski, nemački, mađarski, italijanski, poljski, španski i švedski.

Priloženi audio zapis može biti i na nekom drugom jeziku, ali je u tom slučaju neophodno dostaviti transkript na engleskom jeziku. Upotreba prevodioca nije dozvoljena.

Jezik

Transkripti

Proces procene vođenja i učinka koučinga podrazumeva obavezu kandidata da tokom online prijave za akreditaciju dostave transkripte za svaku koučing sesiju čiji snimak prilažu. Transkripti koučing sesije (ili sesija) moraju biti doslovni, uz pisani zapis od reči do reči. U nastavku možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi sa transkriptima sesija.

Proces transkripcije podrazumeva konverziju razgovora snimljenog u audio formi u tekstualni format. Neophodno je da transkript Vaše koučing sesije uključi celokupan razgovor koji se odvijao između Vas i Vašeg klijenta, od reči do reči. Čitalac transkripta mora biti u mogućnosti da vidi ko je govorio, kouč ili klijent, u bilo kom trenutku razgovora.

Da, sve dok je dostavljeni transkript doslovan, od reči do reči. Takođe, molimo Vas da u transkriptu jasno naznačite ko govori, kouč ili klijent, u bilo kom trenutku razgovora.

Da. Molimo Vas da prilikom pretraživanja putem interneta koristite frazu kao što je “transkripcija audio snimanja” ili “usluga transkripcije intervjua” kako biste pronašli dobavljača usluge. Ukoliko ste član ICF-a, imate pravo na popust od 15% na usluge transkripcije i prevoda sa “TranscribeMe”, ICF-ovog partnera za poslovna rešenja. Članovi mogu pristupiti promotivnom kodu za ovaj popust tako što pristupe Portalu za članove i pronađu partnerske ponude na dnu stranice.

Transkripti moraju biti na istom jeziku koji se koristi u audio zapisu. Ukoliko se radi o jeziku koji nije dostupan u procesu procene učinka, onda je neophodno dostaviti transkript na engleskom jeziku.

Transkripti moraju biti dostavljeni u PDF, MS Word ili sličnom formatu.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!