Obaveze i kompetencije mentora u koučingu

ICF (Međunarodna federacija koučeva) definiše mentoring u koučingu kao pružanje profesionalne pomoći u postizanju i demonstriranju nivoa koučing kompetencija zahtevanih za određeni željeni akreditacioni nivo koji traži kouč-kandidat (osoba u procesu mentoringa  (mentee)). Nadalje, mentoring u koučingu znači da je kandidat za kouča (osoba u procesu mentoringa) prolazio mentoring sesije usmerene na razvoj svojih koučing veštine, a ne da je imao koučing za razvoj koučing prakse, za postizanje ravnoteže u životu ili za druge teme koje nisu vezane za razvoj koučing veština kandidata koji želi da postane kouč.

ICF mentor-kouč:

 • je model efektivnog povezivanja, kreiranja odnosa i sporazuma sa klijentom.
 • U potpunosti istražuje zajedno sa osobom koju mentoriše šta je to što ta osoba želi da postigne kroz mentorstvo.
 • Osigurava da je oboma jasna svrha mentorstva.
 • U partnerstvu sa osobom koju mentoriše uspostavlja mere uspeha. 
 • Otvoreno razgovara o naknadi, vremenskom okviru i drugim aspektima mentorstva.
 • Informiše osobu koju mentoriše u vezi svih aspekata ICF Etičkog kodeksa. 
 • Informiše osobu koju mentoriše o dostupnosti Odbora za Reviziju etičkog ponašanja.
 • Podržava samopouzdanje osobe koju mentoriše ohrabrujući je još pre početka da  intervjuiše više od jednog mentora-kouča da bi našla najbolju podudarnost 
 • Ne garantuje osobi koju mentoriše da će kao rezultat mentorstva (obzirom da je osoba kandidat za akreditaciju) dobiti željeni nivo akreditacije.
 • Fokusira se na razvoj ključnih kompetencija pregledajući i dajući usmenu i pismenu povratnu informaciju na seriju koučing sesija koje je izvela osoba koju mentoriše:
  • Ove sesije treba da se sprovode jedna po jedna, sa fidbek sesijom između svake, dajući dovoljno vremena između sesija da osoba koju mentoriše može da integriše naučeno i radi na svom razvoju.
 • Daje konkretan usmeni i/ili pismeni fidbek koristeći ciljane primere iz sesija, tako da:
  • Osoba koju mentoriše zna šta to tačno dobro on/ona radi.
  • Osoba koju mentoriše razume šta tačno treba da uradi da bi razvio/la dublji nivo stručnosti u koučingu.
 • Demonstrira da on/ona uči o osobi koju mentoriše na više nivoa istovremeno, da je u stanju da sve to drži u vidu i pokaže razumavanje u pogledu toga:
  • ko je osoba koju mentoriše
  • šta želi da postigne osoba koju mentoriše
  • koji je jedinstveni stil osobe koju mentoriše i da to uvažava.

ICF mentor-kouč:

 • je pouzdana osoba i ima sposobnost da se poveže sa osobom koju mentoriše u pogledu podudarnosti, hemije i kompatibilnosti.
 • je neko ko ohrabruje osobu koju mentoriše da dostigne više od onoga što on/ona na početku oseća da je moguće, asistirajući mu/joj u proširenju tog kreativnog procesa.
 • demonstrira jednakost u parterstvu time što je otvoren, osetljiv i spreman na odgovarajuće rizike, na primer, da da fidbek koji može za oboje da bude neugodan.
 • razume i nastoji da bude model vrednosti parterstva i, na primer, dopušta/ohrabruje osobu koju mentoriše da usmeri i predloži oblasti na kojima će raditi između sesija, koje će dovesti do koučinga sa snažnijim efektima
 • ima sposobnost da bude podržavajuć i autentičan u proslavljanju toga ko je osoba koju mentoriše, njegovih/njenih dostignuća i rasta kroz proces.
 • je siguran u svoj rad i sposoban da demonstrira uvažavanje i poštovanje jedinstvenog stila svake osobe koju mentoriše.
 • ohrabruje razvoj jedinstvenog koučing stila osobe moju mentoriše.
 • je voljan da oboje, i sebe i osobu koju mentoriše, drži odgovornim za rezultat i podstiče periodičnu procenu efektivnosti njihovog odnosa.

The ICF Mentor Coach:
ICF mentor-kouč:

 • sluša izvan datog sadržaja kako bi uočio primenu veština povezanih sa ključnim kompetencijama (npr. veštine vs. direkcija, veštine vs. stil ili veštine vs. rezultati za klijenta).
 • sluša na svim nivoima: fizičkom, intelektualnom, emocionalnom i intuitivnom.
 • podjednako sluša snage i oblasti za razvoj.
 • svestan je i dopušta razlike u stilu, kulturi i jeziku.
 • ima radno znanje o alatima za procenu koji se koriste od strane ICF-a u evaluaciji snimljenih koučing sesija koji se primenjuju u procesu ispitivanja u cilju dobijanja akreditacije.
 • sluša da prepozna oba nivoa - prisutnost pojedinačnih kompetencija i sveukupni nivo veština.
 • ima sposobnost da izdvoji koja kritična kompetencija (kompetencije) može dovesti do porasta neefektivnosti ili limitiranja efekta koučinga.
 • može da razlikuje i artikuliše jaz između nivoa demonstriranih veština i sledećeg nivoa koji treba postići.
 • prepoznaje i artikuliše oblasti razvoja, upotrebu kompetencija i nivo veština koristeći jezik zasnovan na kompetencijama i primere konkretnog ponašanja u koučingu.
 • kreira sigurnu zonu i zonu poverenja za davanje fidbeka, koristeći jasan, neosuđujuć ton pun poštovanja.
 • izražava šta je uočio dajući konkretne primere i detalje i navodi koji je konkretan razvojni korak potreban da bi se osoba koju mentoriše podigla na sledeći nivo veština (dajući to sa osetiljivošću na uticaj koji može da ima fidbek).
 • nudi fidbek koji je relevantan za svaku konkretnu ključnu kompetenciju, prepoznajući snage kao i potencijalne oblasti razvoja.
 • demostrira sposobnost samoregulacije u odnosu na bilo koji koučing model koji preferira i ostaje fokusiran na procenu veština povezanu sa ključnim koučing kompetencijama.

*Razvojeno u partnerstvu između asocijacije ACTO (The Association of Coach Training Organizations) i ICF-a (International Coach Federation).

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!