Obnova akreditacije

ICF održava na svetskom nivou visok nivo standarda za profesionalne koučeve i zahteva da se ICF akreditacije obnavljaju svake tri godine.

Uslovi za obnovu akreditacije

 • Podnošenje online prijave za obnovu akreditacije sa odgovarajućom dokumentacijom. Nakon uplate, link za obnovu akreditacije će Vam biti prosleđen na elektronsku adresu.
 • 10 sati mentorskih sesija tokom najmanje tri meseca u trogodišnjem periodu nakon prve dodele akreditacije ili od poslednje obnove akreditacije.*
 • Minimum 40 sati kontinuirane koučing edukacije (CCE) završene u periodu od 3 godine od prve dodele akreditacije ili od poslednje obnove akreditacije.
  • Minimum 24 sata edukacije mora biti iz oblasti ICF-ovih ključnih kompetencija.
  • Najmanje tri (3) sata mora biti iz oblasti etike u koučingu. (Koučevi mogu da ih steknu kroz besplatni ICF-ov online kurs.)
  • Zahtevanih 10 sati mentorstva se može računati u CCE u oblasti ICF ključnih kompetencija.
  • Preostali sati mogu biti iz oblasti razvoja resursa 

*Ako je Vaš mentor akreditovan na ACC nivou, potrebno je da je prošao minimum jedan ciklus obnove akreditacije. Mentor za obnovu akreditacije za kouča na nivou ACC od 1. avgusta 2018 može biti kouč koji poseduje MCC nivo akreditacije, PCC nivo akreditacije ili ACC nivo akreditacije sa minimum jednom obnovljenom sopstvenom akreditacijom.


Više o tome na linku ispod

 • Podnošenje online prijave za obnovu akreditacije sa odgovarajućom dokumentacijom. Nakon uplate, link za obnovu akreditacije će Vam biti prosleđen na elektronsku adresu.
 • Minimum 40* sati kontinuirane koučing edukacije (CCE) završene u periodu od 3 godine od prve dodele akreditacije ili od poslednje obnove akreditacije.
  • Minimum 24 sata edukacije mora biti iz oblasti ICF-ovih ključnih kompetencija.
  • Najmanje tri (3) sata mora biti iz oblasti etike u koučingu (koučevi mogu da ih steknu kroz besplatni ICF-ov online kurs.).
  • Preostali sati mogu biti iz oblasti razvoja resursa 

*Ako je Vaša akreditacija istekla 31. decembra 2017. upućujemo Vas na tabelu sa uslovima za kontinuirano usavršavanje koučeva (CCE) koja sadrži minimum CCE jedinica koji je neophodan za obnovu Vašeg nivoa akreditacije.


 • Podnošenje online prijave za obnovu akreditacije sa odgovarajućom dokumentacijom. Nakon uplate, link za obnovu akreditacije će Vam biti prosleđen na elektronsku adresu.
 • Minimum 40* sati kontinuirane koučing edukacije (CCE) završene u periodu od 3 godine od prve dodele akreditacije ili od poslednje obnove akreditacije.
  • Minimum 24 sata edukacije mora biti iz oblasti ICF-ovih ključnih kompetencija.
  • Najmanje tri (3) sata mora biti iz oblasti etike u koučingu (koučevi mogu da ih steknu kroz besplatni ICF-ov online kurs.).
  • Preostali sati mogu biti iz oblasti razvoja resursa 

*Ako je Vaša akreditacija istekla 31. decembra 2017. upućujemo Vas na tabelu sa uslovima za kontinuirano usavršavanje koučeva (CCE) koja sadrži minimum CCE jedinica koji je neophodan za obnovu Vašeg nivoa akreditacije.


Cena obnove:

 • Članovi ICF-a: 175 USD
 • Ostali: 275 USD

Obnova akreditacija koje ističu u 2019.-oj


Ako Vaša ICF akreditacija ističe do 31. decembra 2019., možete da započnete proceduru za obnovu sada. Pre nego što je započnete, molimo Vas da pregledate dole izložene informacije u vezi sa zahtevima za obnovu i preuzmete primer formulara za prijavu.


Obnova akreditacija isteklih u 2018.-oj 

Ako je Vaša akreditacija istekla 2018. godine možete započeti proces obnavljanja. Do kraja ove godine možete obnoviti akreditaciju tako što ćete aplicirati za obnovu akreditacije za 2018. Potrebno je da podnesete i jedinice CCE prema sledećoj tabeli

Datum podnošenja zahteva
Mart 2019
April 2019
Maj 2019
Jun 2019
Jul 2019
Avgust 2019
Septembar 2019
Oktobar 2019
Novembar 2019
Decembar 2019
Zahtevane CCE jedinice
41.2
42.4
43.6
44.8
46
47.2
48.4
49.6
50.8
52
Minimum za ICF-ove ključne kompetencije
24.72
25.44
26.16
26.88
27.6
28.32
29.04
29.76
30
31.2


Obnovite odmah:


Obnova kada je rok istekao 

Ako Vam je akreditacija istekla pre ili na dan 31. decembra 2017., mogućnost obnove je istekla. U slučaju da želite da se akreditujete potrebno je podnesete zahtev za sticanje nove akreditacije umesto pokretanja procedure obnove.Prelazak na viši nivo akreditacije

Prelazak na viši nivo akreditacije nije moguće uraditi putem procedure za obnovu akreditacije. Da biste stekli viši nivo akreditacije morate da prođete kroz postupak aplikacije za taj konkretni nivo akreditacije.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!