PCC Indikatori

Indikatori za procenu su pokazatelji za koje su ocenjivači trenirani da umeju da čuju i prepoznaju kako bi zaključili koje ICF-ove ključne kompetencije su ispoljenje i u kojoj meri u snimljenom koučing razgovoru. Indikatori navedeni u nastavku su ponašanja koje bi trebalo pokazati u koučing razgovoru na PCC nivou (Professional Certified Coach) . Ovi indiktori služe da na pravičan, dosledan, ispravan, pouzdan i zasnovan način pomognu proces evaluacije. Neophodno je naglasiti da ovi indikatori nisu alati za koučing i ne mogu se koristiti kao lista obaveza ili formula za polaganje ispita.

Kompetencija 2: Uspostavljanje koučing odnosa

 • Kouč pomaže klijentu da identifikuje ili potvrdi ono što on/ona želi da postigne tokom sesije.
 • Kouč pomaže klijentu da identifikuje ili potvrdi mere uspeha za ono što on/ona želi da ostvari u toku sesije.
 • Kouč istražuje šta je važno ili značajno za klijenta u vezi sa onim što on/ona želi da ostvari tokom sesije.
 • Kouč pomaže klijentu da definiše ono u šta klijent veruje da treba da razreši kako bi postigao željeni rezultat sesije.
 • Kouč nastavlja razgovor u pravcu u klijentovih željenih rezultata, osim ako klijent ne zahteva drugačije.

Kompetencija 3: Uspostavljanje poverenja i bliskosti

 • Kouč prepoznaje i poštuje klijentov rad u toku koučing procesa.
 • Kouč daje podršku klijentu.
 • Kouč ohrabruje klijenta i dozvoljava mu da se u potpunosti izrazi.

Kompetencija 4: Koučing prisutnost

 • Kouč deluje u skladu sa klijentom kao ličnošću, sa jedne strane, i onim što klijent želi da postigne tokom sesije, sa druge.
 • Kouč posmatra, empatičan je i primećuje i odgovara na klijentove potrebe
 • Kouč primećuje i istražuje promene energije kod klijenta.
 • Kouč pokazuje radoznalost sa namerom da razume bolje klijenta.
 • Kouč gradi partnerski odnos sa klijentom tako što ga podržava da sam izabere ono što će se obrađivati na sesiji.
 • Kouč gradi partnerski odnos sa klijentom tako što ga poziva da da svoj  odgovor na intervencije koje pravi i prihvata klijentove reakcije.
 • Kouč gradi partnerski odnos sa klijentom tako što vraća klijentu mogućnosti koje klijent iznese, a od kojih će klijent izabrati jednu.
 • Kouč gradi partnerski odnos sa klijentom tako što ga ohrabruje da formuliše sopstvena učenja/uvide tokom procesa.

Kompetencija 5: Aktivno slušanje

 • Pitanja i uvidi koje kouč iznosi su u skladu sa onim što je kouč saznao o klijentu i situaciji u kojoj se nalazi.
 • Kouč istražuje ili ispituje način na koje se klijent izražava.
 • Kouč istražuje ili ispituje klijentove emocije.
 • Kouč istražuje ili ispituje klijentovu boju glasa, ritam ili promene u glasu.
 • Kouč istražuje ili ispituje klijentova ponašanja.
 • Kouč istražuje ili ispituje kako klijent vidi svoj svet.
 • Kouč daje klijentu vreme da razmišlja.

Kompetencija 6: Postavljanje moćnih pitanja

 • Kouč postavlja pitanja o klijentu, o njegovom načinu razmišljanja, pretpostavkama, uverenjima, vrednostima, potrebama, željama i sl.
 • Pitanja koja kouč postavlja pomažu klijentu da ode dublje od svog trenutnog načina razmišljanja i dođe do novih, proširenih načina sagledanja sebe.
 • Pitanja koja kouč postavlja pomažu klijentu da istraži dalje od svog trenutnog načina razmišljanja i da proširi vidike o situaciji u kojoj se nalazi.
 • Pitanja koja kouč postavlja pomažu klijentu da ode dublje od svog trenutnog načina razmišljanja, a u pravcu željenih ishoda.
 • Kouč pita jasno i direktno otvorena pitanja, jedno po jedno pitanje u ritmu koji dozvoljava klijentu razmišljanje.
 • Kouč postavlja pitanja koristeći klijentov jezik i elemente klijentovog stila učenja i načina gledanja na svet.
 • Pitanja koja postavlja kouč nisu navodeća, tj. ne sadrže zaključke ili usmerenja.

Kompetencija 7: Direktna komunikacija

 • Kouč deli zapažanja, sopstvene intuitivne uvide, daje komentare, deli misli i osećanja kako bi bio od koristi klijentu u procesu učenja ili kretanju napred.
 • Kouč deli zapažanja, sopstvene intuitivne uvide, daje komentare, deli misli i osećanja bez potrebe da dokaže da je u pravu.
 • Kouč koristi klijentov jezik ili jezik koji odgovara načinu na koji klijent govori.
 • Jezik kouča je čist i koncizan.
 • Kouč ostavlja prostor da klijent bude taj koji najviše govori.
 • Kouč dozvoljava klijentu da završi traganje za odgovorima bez prekidanja, osim u slučajevima kada kouč najavi i dâ obrazloženje (koučing razlog) da to učini.

Kompetencija 8: Osvešćivanje

 • Kouč poziva klijenta da navede i/ili istraži uvide i učenje tokom sesije u vezi sa klijetovom situacijom (šta).
 • Kouč poziva klijenta da navede i/ili istraži uvide i učenje tokom sesije u vezi sa  njim/njom samom (ko).
 • Kouč deli šta je primetio u vezi sa klijentom / klijentovom situacijom i traži od klijenta dodatne informacije ili uvide.
 • Kouč poziva klijenta da uzme u obzir kako će koristiti nova učenja iz koučing procesa.
 • Koučeva pitanja, intuicija i zapažanja imaju potencijal da kreiraju nova učenja za klijenta.

Kompetencije 9, 10 i 11: Definisanje akcionong plana, Planiranje i postavljanje ciljeva i Upravljanje napretkom i preuzimanjem odgovornosti

 • Kouč poziva ili omogućuje klijentu da istraži svoje napredovanje prema onome što želi da postigne tokom sesije
 • Kouč pomaže klijentu da definiše akcije/razmišljanja koje će klijent učiniti nakon sesije kako bi se kretao u pravcu željenih ishoda
 • Kouč poziva ili omogućuje klijentu da razmotri svoj željeni smer i pravac kretanja, uključujući i mehanizme podrške, resurse i potencijalne prepreke, ako je primenljivo.
 • Kouč asistira klijentu da definiše najbolje metode da sebe drži odgovornim.
 • Kouč uspostavlja partnerski odnos sa klijentom pri završavanju sesije.
 • Kouč primećuje i razmatra klijentov napredak.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!