Prednosti učlanjenja u ICF

Naši članovi su tu

jer smo mi tu za naše članove

Postoje mnoge  prednosti za članove ICF-a od kojih su najvažniji upravo resursi koji mogu da pomognu članu da bude bolji kouč i da vodi bolje svoj biznis. 


Članovi ICF-a takođe imaju koristi od umrežavanja, popusta i prilika za razmenu i učenje. 


Najvažnije, ICF je tu da obezbedi da cela koučing profesija zadrži visoke standarde i besprekornu reputaciju.


 • Najnovija istraživanja u industriji

ICF članovi imaju besplatan pristup ili pristup po nižoj ceni ICF-ovim izveštajima istraživanja industrije koji im može pomoći da donesu pametne poslovne odluke i da potencijalnim klijentima ukažu na snagu profesionalnog koučinga. 


 • Istraživački portal

ICF-ov istraživački portal sadrži članke, studije slučaja, časopise i izveštaje o koučingu i srodnim temama.


Link ka


 • Najnovija istraživanja u industriji

ICF članovi imaju besplatan pristup ili pristup po nižoj ceni ICF-ovim izveštajima istraživanja industrije koji im može pomoći da donesu pametne poslovne odluke i da potencijalnim klijentima ukažu na snagu profesionalnog koučinga. 


 • Istraživački portal

ICF-ov istraživački portal sadrži članke, studije slučaja, časopise i izveštaje o koučingu i srodnim temama.


Link ka


 • ICF logo i sertifikat članstva

Članovi ICF-a mogu da iskoriste mogućnost da steknu kredibilitet koji nudi ICF kao globalni brend tako što će korisititi ICF logo na svojim web sajtovima, u elektronskoj komunikaciji i na štampanim materijalima. Oni takođe mogu pokazati svojim klijentima sertifikat kojim se potvrđuje članstvo u ICF-u.

 • Alati za članove

ICF je za svoje članove pripremio alate koji sadrže mnoštvo vrednog sadržaja, uključujući marketinški materijal za štampanje, infografike, pripremljene forme izjava za štampu i još puno toga. Materijali se redovno ažuriraju.


 • Registri i liste za pretragu

ICF članovima je omogućeno da se upišu i pojave u pretrazi u ICF-ovom online Registru članova, koji je kreiran kao pomoćni alat u pronalaženju ICF članova i njihovom međusobnom povezivanju. 


Članovi koji imaju ICF akreditaciju kvalifikovani su za uključivanje i u Registar za pretragu akreditovanih koučeva koju koriste potencijalni klijenti da pronađu ICF koučeve. 


ICF akreditovani članovi mogu takođe odabrati da budu uključeni u registar koučeva koji su mentori (Mentor Coach Registry).

 • Popusti pri prijavljivanju za akreditaciju

Članovi ICF-a ostvaruju značajni popust pri prvom prijavljivanju i pri obnavljanju ICF akreditacije.

Kao jedina globalno priznata nezavisna koučing akreditacija, ICF akreditacija znači koučevu posvećenost izvanrednoj profesionalnoj praksi i izdvaja ga na tržištu. Istraživanje industrije sprovedeno od strane ICF-a pokazuje da koučevi sa akreditacijom  zarađuju više od neakreditovanih, dok istovremeno klijenti akreditovanih koučeva izražavaju viši stepen zadovoljstva saradnjom sa svojim koučevima.


 • Tematske Zajednice za praksu

ICF-ove Zajednice za praksu (Communities of Practice - CPs) su virtualne grupe koučeva zainteresovanih za posebnu tematsku oblast.


Zajednice za praksu (CPs) pružaju platformu za ICF članove da unaprede svoj profesionalni razvoj kroz deljenje najboljih praksi, novih trendova, alata i saveta. Oni se obično sastaju jednom mesečno telekonferencijski i nude prostor za razmenu najboljih praksi i novih ideja između koučeva iz celog sveta koji imaju slična profesionalna interesovanja. 


Link ka


Učesnici CP-a sa ICF akreditacijom takođe dobijaju CCE poene potrebne za obnovu akreditacija.


 • Kontinuirana edukacija koučeva

ICF članovi mogu poboljšati svoj profesionalni razvoj i dobiti jedinice kontinuirane edukacije koučeva - CCE jedinice (sate) učestvovanjem u određenim događajima u organizaciji ICF lokalnih ogranaka i tematskim Zajednicama za praksu. (posetiti ICF-ov kalendar događaja za ažuriranu listu predstojećih događaja ogranaka, regionalnih konferencija i ponude virtualne edukacije.) Članovi takođe mogu dobiti CCE jedinice pristupajući virtualnoj biblioteci koja se nalazi na sajtu ICF-a.


 • Međusobni koučing kolega

ICF-ov Program međusobnog koučinga kolega je dostupan svim ICF-ovim članovima i omogućava im da imaju profesionalni koučing od strane jednog kolege u zamenu za držanje koučinga drugom kolegi.

 • Lokalno angažovanje

Svakog dana, koučevi širom sveta stupaju u kontakt sa ICF-om na lokalnom nivou kroz ICF ogranake, kao što je ICF Srbija.

Na nivou lokalnih udruženja, ICF članovi se mogu povezati sa kolegama na događajima koje organizuje udruženje, mogu uživati u vrednoj ponudi virtualnih i uživo edukacija i mogu pomoći svojoj zajednici da napreduje kroz događaje kao što su Internacionalna koučing nedelja (International Coaching Week) i određene pro bono koučing inicijative (link ka ICF Srbija kalendaru događaja).


 • Popusti za učestvovanje u događajima koje ICF organizuje

Članovi imaju privilegiju smanjenih cena registracije za ICF globalne virtualne i uživo događaje, kao što su „ICF Converge“, ICF serijali namenjeni razvoju biznisa (ICF Advance and the Business Development Series). Oni takođe imaju koristi od nižih cena prisustvovanja na lokalnim i regionalnim ICF konferencijama i događajima koji pružaju značajne prilike za povezivanje i profesionalni razvoj.


 • Podrška zaposlenih u ICF-u

Od prvog dana, ICF članovi imaju koristi od globalne mreže zaposlenih koji su  posvećeni stvaranju najboljeg ICF iskustva, povećanju svesti o koučingu i obezbeđivanju integriteta profesije. Sastanci dobrodošlice i integracije novih članova (onboarding meetings), koji se održavaju virtualno, imaju za cilj međusobno upoznavanje novih ICF članova i ukazivanje na resurse koji im stoje na raspolaganju. 


Sa podrškom dostupnom na 11 jezika, ICF-ov regionalni tim za podršku širom sveta može odgovoriti na pitanja već narednog dana i pomoći članovima da u potpunosti iskoriste članstvo u ICF global. Osoblje takođe prati potencionalne i aktuelne regulatorne radnje, pružajući regionalnu zakonodavnu podršku kada je potrebna.


 • Prilike za preuzimanje liderskih uloga

ICF ohrabruje članove da volontiraju u ICF-ovoj upravi i nadzoru. 


Za članove ICF-a postoje mnoge mogućnosti na nivou lokalnih ogranka, regionalnom i globalnom nivou, a za nosioce akreditacija postoje prilike da se uključe u ICF Upravne odbore, pomognu oblikovanju budućnosti ICF-a kao organizacije i daju širi doprinos koučing zajednici.

 • Najnovija istraživanja u industriji

ICF članovi imaju besplatan pristup ili pristup po nižoj ceni ICF-ovim izveštajima istraživanja industrije koji im može pomoći da donesu pametne poslovne odluke i da potencijalnim klijentima ukažu na snagu profesionalnog koučinga. 


 • Istraživački portal

ICF-ov istraživački portal sadrži članke, studije slučaja, časopise i izveštaje o koučingu i srodnim temama.


Link ka

Postanite član

******


 • Prednosti učlanjenja u ICF Srbija

International Coach Federation - ICF (Međunarodn federacija koučeva) od 1995. godine posvećeno radi na podršci koučevima da postanu najbolji predstavnici svoje profesije. Kroz jasan fokus na prave vrednosti i etiku, nudeći mnoštvo savremenih sadržaja i istraživanja, ICF neprestano neguje kontinuirani razvoj i rast svojih članova i njihovih biznisa i kreira prilike za povezivanje i razmenu.


Sa jakom željom da se i na lokalnom nivou podrži i proširi ova lepa vizija, u decembru 2018. godine zahvaljujući volji više od 30 profesionalnih koučeva i njihovom odlučnom i posvećenom angažmanu, osnovano je Udruženje ICF Srbija koje je lokalni ogranak međunarodne organzacije  ICF-a. 


 • Vi kouč koji želi da:
  • bude aktivan član zajednice profesionalnih koučeva u svom regionu,
  • doprinosi standardima koučing prakse, vidljivosti profesionalnih koučeva i renomeu profesije kouča,
  • unapređuje svoja znanja, veštine i umeća vođenja koučing procesa, 
  • se povezuje sa kolegama, razmenjuje znanja, dobre prakse i iskustva na lokalnom nivou i napravi odličnu mrežu i atmosferu podrške,
  • dobije podstrek da dalje i jasnije razvije svoju koučing praksu, bez obzira na kojoj ste stepenici svoje karijere sada,
  • doprinese podizanje svesti o uticaju, lepoti i važnosti koučinga u biznis okruženju,
  • učestvujete u različitim projektima i pro bono inicijativama,
  • informiše se o trendovima, prilikama ili kreira nove zajedno sa ljudima sa kojima deli slična interesovanja i vrednosti....

...i ako verujete u snagu profesionalnog udruživanja i moć ojačanog uticaja, onda je ICF Srbija pravo mesto i za vas! 

Postanite član

Šta je potrebno da bi se postao član udruženja ICF Srbija?

 • Najnovija istraživanja u industriji

ICF članovi imaju besplatan pristup ili pristup po nižoj ceni ICF-ovim izveštajima istraživanja industrije koji im može pomoći da donesu pametne poslovne odluke i da potencijalnim klijentima ukažu na snagu profesionalnog koučinga. 


 • Istraživački portal

ICF-ov istraživački portal sadrži članke, studije slučaja, časopise i izveštaje o koučingu i srodnim temama.


Link ka

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!