Procena koučing znanja


ICF test koučing znanja (Coach Knowledge Assessment – CKA) je vrsta alata koji se koristi u svrhu procene kouča u pogledu razumevanja potrebnih znanja i veština koji su bitni za koučing praksu. CKA testira koučevo poznavanje i razumevanje suštine potrebnih znanja koja uključuje ICF-ovu definiciju koučinga, ključne kompetencije i ICF-ov Etički kodeks. 

Nakon podnošenja zahteva za ličnu akreditaciju, ICF će emailom kontaktirati podnosioca sa informacijom o trenutnom statusu njegove prijave i sa uputstvima za naredne korake u procesu razmatranja zahteva. Koraci za dalje razmatranje prijave se razlikuju u zavisnosti načina akreditacije koji je odabran (kroz ACTP, ACSTH, portfolio). 

CKA test je dostupan na sledećim jezicima:

 • arapskom
 • bugarskom
 • kineskom
 • češkom
 • danskom
 • engleskom
 • finskom
 • francuskom
 • nemačkom
 • mađarskom
 • italijanskom
 • japanskom
 • korejskom
 • poljskom
 • portugalskom
 • ruskom
 • španskom
 • švedskom
 • tajlandskom
 • turskom

Po završetku razmatranja Vaše prijave, emailom će Vam stići pozivnica za polaganje CKA testa. U tom emailu će se nalaziti potrebna uputstva o načinu polaganja. 

Sadržaj CKA testa pokriva pet širokih oblasti: Uspostavljanje osnova rada, Izgradnja odnosa sa klijentom, Efektivna komunikacija, Olakšavanje učenja i postizanja  rezultata, kao i Temelji koučinga i osnovna znanja. Sva pitanja se baziraju na ICF-ovoj definiciji koučinga, ICF-ovim ključnim kompetencijama i ICF-ovom Etičkom kodeksu. Pitanja se razlikuju po težini; dok neka pitanja imaju za cilj da procene svest o konceptu ili veštini, druga mogu da predstavljaju scenario koji zahteva dublje razumevanje teme.

Review Core Competencies – Proučite Ključne kompetencije
Read Code Of Ethics – Pročitajte Etički kodeks

Trenutna verzija CKA testa sadrži 155 pitanja višestrukog izbora. Svako od njih u sebi sadrži kratku izjavu ili pitanje i četiri moguća odgovora. Za svako pitanje postoji samo jedan tačan odgovor koji je ICF odredio kao tačan.

Primeri pitanja

Sledećih pet pitanja predstavljaju reprezentativni uzorak tipova pitanja koja se mogu pojaviti na testu. Tačni odgovori su prikazani masnim slovima. 

Oblast: Uspostavljanje osnova rada

Klijent je menadžer, pun energije sa pozitivnim pogledom na svet. Neposredno pre dolaska na koučing sesiju, klijentu je saopšteno da će njegove dužnosti drastično biti promenjene i da više neće raditi posao koji je do tada strastveno obavljao. Klijent dolazi u veoma lošem raspoloženju i izražava želju da se na današnjoj sesiji bavi ovom novom situacijom na poslu. 
Koji je najbolji način da kouč nastavi sa sesijom? 
a. Pitajte klijenta o svim potencijalnim pozitivnim ishodima ove situacije. 
b. Podsetite klijenta da je dnevni red za ovu sesiju postavljen na kraju prethodne sesije. 
c. Istražite ishode sesije i osigurajte da su oni podjednako jasni i klijentu i kouču. 
d. Ukažite klijentu kako je izuzetno važno biti strastven prema poslu koji obavlja. 

Oblast: Izgradnja odnosa sa klijentom

Klijent objašnjava situaciju kouču koji oseća da postoji mnogo više od onoga što klijent sa njim deli. Kako bi kouč trebalo da postupi u ovoj situaciji? 
a. da prekine klijenta i traži veće otkrivanje. 
b. ponudi klijentu viđenje suštine situacije. 
c. pita za klijentovu dozvolu da istražite malo dublje. 
d. da klijentu povratnu informaciju o važnosti iskrenosti u koučingu. 

Oblast: Efektivna komunikacija

Kada se radi o klijentu koji donosi mnogo pitanja i tema na sesiju, najbolje je da kouč izabere onu opciju 
a. za koju je kouč najstručniji. 
b. da pita klijenta sa čim bi želeo da počne. 
c. koja će imati najviše izgleda da bude obrađena u raspoloživom vremenu. 
d. u kojoj kouč misli da može najviše da pomogne klijentu. 

Oblast: Olakšavanje učenja i postizanja rezultata

Odgovarajuća uloga kouča u postavljanju ciljeva, planiranju i određivanju prioriteta sa klijentom je 
a. da kritikuje i ulepšava ciljeve klijenta. 
b. da dopusti klijentu da ovaj sam odredi potrebu za ciljevima. 
c. da preuzme odgovornost za proces kako bi se osiguralo da je precizno završen. 
d. da klijentu olakša proces postavljanja ciljeva, planiranja i određivanja prioriteta. 

Oblast: Temelji koučinga i osnovna znanja

Svaki koučing razgovor bi trebalo da uključuje:
a. akcioni plan. 
b. agendu koju je sam klijent postavio. 
c. razmatranje/analizu već urađenog od strane klijenta. 
d. koučevo sumiranje klijentovog napretka. 

P: Zašto ICF zahteva od svih kandidata za kouča testiranje njihovog znanja? 
O: ICF veruje da je od suštinske važnosti da svi ICF akreditovani koučevi pokažu temeljno poznavanje ICF-ovih ključnih kompetencija, ICF-ovog Etičkog kodeksa, kao i poznavanje ICF-ove definicije koučinga. Postojanje standardizovanog i naučno konstruisanog testa, koji sprovodi organizacija za akreditaciju, je opštepriznat način da se osigura pravičnost i kredibilitet ICF akreditacije. Ispit je namenjen za ocenjivanje znanja,  a suštinska primena ovog znanja procenjuje se preslušavanjem poslatih sesija u okviru prijave kroz ACTP ili kroz Portfolija. 


P: Kada i na koji način kandidat dobija CKA test? 
O: Nakon što je razmotren zahtev kandidata za akreditaciju, ICF putem emaila kontaktira podnosioca sa informacijom o trenutnom statusu prijave i uputustvima za naredne korake u procesu razmatranja zahteva. Koraci za dalje razmatranje prijave se razlikuju u zavisnosti načina akreditacije koji je podnosilac zahteva izabrao (kroz ACTP, ACSTH, Portfolio). 

 • ACTP i ACC ACSTH: Kada se bude završilo razmatranje Vaše prijave, biće Vam poslat link za online polaganje CKA testa.
 • PCC ACSTH i Portfolio kandidati: Nakon završetka obrade prijave, Vaše snimke će preslušati posebno obučeni ICF-ovi procenjivači. Nakon što procenjivači završe preslušavanje sesija, biće Vam poslat link za polaganje CKA testa. Posle svakog od ovih koraka bićete informisani o trenutnom statusu Vaše prijave.


P: Od trenutka kada kandidatu stigne link, u kom roku mora da polaže ispit? 
O: Kandidat ima rok od 60 dana da se uloguje i polaže CKA test. Onog trenutka kad se uloguje, ima 3 sata za polaganje i završetak ispita. 


P: Koliko vremena ima kandidat za polaganje CKA testa? 
O: Kada se kandidat prijavi na online portal za testiranje i odabere željeni jezik za polaganje, dobiće tri sata da završi test. Većina kandidata završi test za nešto više od dva sata. 


P: Kako je ICF odredio da su tri sata dovoljna da se test uradi? 
O: Određeno je na osnovu istraživanja najboljih praksi u pogledu testova sa višestrukim izborom. Tako je utvrđen pravičan i razuman vremenski okvir za završavanje testa ovog tipa i sa ovim brojem pitanja. 


P: Da li može CKA test da se započne, a da se njegovo rešavanje i završetak ostave za kasnije? 
O: Ne. Od onog momenta kad kandidat započne testiranje, test mora biti završen u predviđenom roku od tri sata. 


P: Koji je format pitanja u testu? 
O: Pitanja su isključivo sa višestrukim izborom odgovora, pri čemu svako pitanje ima četiri moguća odgovora, od čega je jedan tačan. 


P: Koliko ima pitanja na CKA testu? 
O: Trenutna verzija testa ima negde oko 155 pitanja. Ovaj broj se može neznatno razlikovati, pošto se vremenom dodaju nova pitanja, a neka starija se uklanjaju. Takođe, u zavisnosti od jezika na kome se test polaže, neke verzije mogu imati nešto manje ili više pitanja. 


P: Koje sve oblasti pokrivaju pitanja iz testa? 
O: Sadržaj testa pokriva pet širokih oblasti: Uspostavljanje osnova rada, Izgradnja odnosa sa klijentom, Efektivna komunikacija, Olakšavanje učenja i postizanja rezultata, kao i Temelji koučinga i osnovna znanja. Sva pitanja se zasnivaju na ICF-ovim ključnim kompetencijama, ICF-ovom Etičkom kodeksu i ICF-ovoj definiciji koučinga. Pitanja se razlikuju po težini; dok neka pitanja imaju za cilj da procene svest o konceptu ili veštini, druga pitanja mogu da predstavljaju scenario koji zahteva dublje razumevanje. 


P: Da li je CKA test dostupan na svim jezicima? 
O: Test je dostupan na nekoliko jezika. Za najnovije ponuđene verzije, pogledajte gorenavedene informacije. 


P: Ko je kreirao CKA test? 
O: Test je razvio ICF koristeći opšteprihvaćenu praksu kreiranja testova i   sveobuhvatnu studiju o znanju koje se zahteva od kouča. Sva pitanja su napisana od strane iskusnih koučeva ICF-a, eksperata u datoj oblasti, i validirana kroz opsežan proces revizije.  


P: Da li su na raspolaganju primeri pitanja na testu? 
O: Da. Primere pitanja iz CKA testa možete pogledati na ovoj stranici. 


P: Kako bi trebalo da se kandidati pripreme za polaganje testa? 
O: Posle završetka ACSTH ili ACTP trening programa, kandidati dobijaju znanje i instrukcije  koje su u skladu sa ICF-ovim ključnim kompetencijama, ICF-ovim Etičkim kodeksom i ICF-ovom definicijom koučinga. Pregled ovih obuka je ustvari najbolji način da se kandidat pripremi za CKA test. 


P: Kako će podnosilac prijave biti obavešten o postignutim rezultatima? 
O: Čim kandidat završi sa popunjavanjem testa, prikupljeni rezultati se odmah obrađuju i šalju kandidatu putem emaila (stižu direktno sa sajta gde se radi  testiranje). Nedelju dana nakon završetka CKA testa kandidati će dobiti zvanično obaveštenje od ICF-ovog odeljenja za verifikaciju u vezi sa statusom dobijanja akreditacije. 


P: Koji je rezultat potreban da bi se test položio? 
O: U ovom trenutku, potrebni rezultat za prolaz iznosi 70% tačnih odgovora, ali se on vremenom može menjati kako ICF bude objavljivao nove verzije CKA testa. 


P: Da li se dobija povratna informacija u vezi sa pogrešno odgovorenim pitanjima? 
O: Dobija se rezultat za svaku od pet ispitnih oblasti i ukupan rezultat. Trenutno nisu omogućene povratne informacije o pogrešnim pojedinačnim odgovorima na testu. 


P: Šta se dešava ukoliko kandidat ne položi CKA test u svom prvom pokušaju? 
O: Kandidat može ponovo da polaže drugu verziju testa po ceni od 75 USD. 


P: Kada se jednom položi CKA test, da li ga je potrebno ponovo polagati prilikom prijavljivanja za drugu akreditaciju ili pri obnovi postojeće ICF akreditacije? 
O: Ne. U ovom trenutku se traži samo jednom položen CKA test. 


P: Ukoliko se naiđe na neki problem tokom popunjavanja testa koga bi trebalo kontaktirati? 
O: ICF neće pružati pomoć u vezi sa sadržajem testa, odgovorima na pitanja ili sa njihovim eventualnim pojašnjenjima. U slučaju da postoje tehnički problemi na platformi na kojoj se test polaže, kandidati bi trebalo da kontaktiraju ICF putem emaila. Radno vreme ICF-a je od 8:30 do 17:00 časova (po njujorškom vremenu). Kancelarija ICF-a je zatvorena tokom vikenda i za vreme američkih državnih praznika. Ako imate bilo kakvih problema sa testom, molimo Vas da o tome obavestite zaposlene ICF-a na: [email protected]

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!