Kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) Pozicija ICF-a u vezi kontinuiranog profesionalnog razvoja

Kao deo industrije koja je u procesu kreiranja regulative, ICF je posvećen tome da koučevi dosledno pružaju vrednost svojim klijentima. U cilju održavanja ovih profesionalnih standarda, stav ICF-a u vezi sa Kontinuiranim profesionalnim razvojem (CPD) je da prati očekivanja industrije i predvodi nove standarde. 

Svaki deo kontinuiranog profesionalnog razvoja je predstavljen u nastavku.

Edukacija: Obuka i unapređenje veština

U edukaciju spadaju različiti modaliteti učenja koji kroz sam sadržaj kontinuirano grade kapacitet kouča, zarad dobrobiti njihovih klijenata i zarad proširenje ukupne baze znanja. Edukacija se fokusira na razvoj kompetencija kouča sa širokim spektrom mogućnosti za podršku i razvoj veština. ICF je posvećen pružanju prilika koučevima da se stalno razvijaju i profesionalno rastu kroz obuke i unapređenje veština.

Različite edukacije mogu uključivati:

 • Dodatne treninge za profesionalnog kouča
 • Događaje koji podržavaju profesionalni razvoj
 • Obuke za koučing alate

Mnoge edukativne aktivnosti su prihvaćene kao jedinice (sati) kontinuirane edukacije (Continuting Coach Education, CCE) koje koučevi mogu upotrebiti pri obnovi svojih ICF akreditacija.

Prihvaćeni izvori CCE jedinica za obnovu akreditacija

Za svaku aktivnost potrebno  je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena u zagradi:

 • CCE jedinice (sati) verifikovani od ICF lokalnog ogranka (sertifikat koji je izdao lokalni ogranak, sa nazivom događaja/obuke, datumom, brojem i vrstom CCE jedinica)
 • CCE jedinice (sati) verifikovani od strane odobrenog pružaoca usluge treninga (sertifikat, pismo ili email na memorandumu koje izdaje pružalac usluge treninga sa nazivom događaja/obuke, datumom, brojem i vrstom CCE jedinica)
 • CCE jedinice (sati) obezbeđeni tokom ICF-ove regionalne ili globalne konferencije ili događaja (sertifikat ili potvrda koju izdaje ICF sa nazivom događaja/konferencije, datumom, brojem i vrstom CCE jedinica)
 • Trening sati tokom ICF-ovih ACSTH ili ACTP programa (sertifikat, pismo ili email na memorandumu koje izdaje pružalac usluge treninga sa nazivom događaja/obuke, datumom, brojem i vrstom sati treninga za profesionalnog  kouča)
 • Specijalni projekti i aktivnosti koje je odobrio ICF (u zavisnosti od dogovora sa ICF-om u trenutku kada je program ili projekat odobren)

Za svaku dole opisanu aktivnost neophodna je dokumentacija koja je navedena u zagradi:

 • Obuka koju ICF nije unapred odobrio, a može da uključuje trening uživo ili online trening sa interakcijom između predavača i polaznika obuke (sertifikat, pismo ili email na memorandumu koje izdaje pružalac usluge treninga, sa imenom događaja/obuke, datumom i brojem sati završene obuke; dokumentacija koja pokazuje trening plan i program obuke i način realizacije, uključujući sažetak, priručnik za treninera ili polaznike, kao i sve druge materijale koji pružaju detaljan opis trening plana i programa)
 • Držanje obuke koju odobrava ICF (pismo supervizora na memorandumu organizacije koja je vršila obuku sa nazivom, datum i brojem sati vođenja obuke)
 • Angažovanje u ulozi kouča-mentora i/ili kouča-supervizora (pismo, sa imenom  klijenta, kontaktom, datumom i brojem odrađenih sati)
 • Mentorstvo od strane ICF akreditovanog kouča o ICF-ovim ključnim kompetencijama (ime mentora, email adresa, nivo akreditacije, datum početka i završetka mentorstva i ukupan broj časova mentorstva)
 • Supervizija sa reflektivnim dijalogom i učenjem kroz saradnju i u svrhu unapređenja razvoja koučing veština (ime supervizora, email adresa, datum početka i završetka supervizije i ukupan broj časova supervizije)
 • Razvoj programa obuke koji je dostavljen ICF-u na odobrenje kao kontinuirana edukacija (CCE), ACSTH ili ACTP program (datum obuke je dostavljen ICF-u na pregled)
 • Objavljeni radovi/tekstovi (dokumentacija koja verifikuje datum objave) **
 • Objave recenziranih istraživanja od strane kolega (peer-reviewed research) (dokumentacija koja verifikuje datum objave)

*Broj CCE jednica (sati) može biti priznat samo jednom, bez obzira na to koliko puta se prisustvuje istoj obuci.

**Ne može se  prihvatiti vreme utrošeno za pisanje objava na društvenim mrežama (npr. Facebook, Tviter, Linkedln)

Ove obuke spadaju u kategoriju razvoja resursa.

Kandidati koji obnavljaju akreditaciju ograničeni su na 16 sati samostalne obuke (self-paced courses). 

Za svaku aktivnost neophodna je prateća dokumentacija koja je navedena u zagradama.

 • Obuke koje nisu namenjene isključivo koučevima, tj. koje izlaze iz okvira ICF-ovih ključnih kompetencija, a doprinose ličnom i profesionalnom razvoju kouča (sertifikat, pismo ili email na memorandumu od pružaoca  usluge sa nazivom obuke/seminara, datum i broj završenih sati)
 • Aktivnosti koje nisu povezane sa ICF-ovim ključnim kompetencijama, a mogu da uključuju čitanje, pisanje, istraživanje i druga iskustva (sažete informacije o aktivnostima i kako su one doprinele razvoju kouča)
 • Korišćenje Arhivirane baze znanja (naziv sesije i datum završene samo-obuke u delu zahteva za obnovu akreditacija)
 • Obuka u okviru jednog ACTP ili ACSTH programa koju ICF odobrava, a koja je završena kao samostalno učenje  (sertifikat, pismo ili email na memorandumu koje izdaje pružalac usluge sa nazivom obuke, datumom i brojem završenih sati)

Mentorstvo za sticanje ICF akreditacije se vodi kroz proces saradnje i dijaloga između kouča i kouča-mentora i sastoji se iz koučinga i povratnih informacija o posmatranoj ili snimljenoj koučing sesiji. Radi se u cilju povećanja sposobnosti kouča da vodi koučing proces usaglašen sa ICF-ovim ključnim kompetencijama.

Kada kouč dostavi svoj rad na superviziju, dolazi do učenja kroz kolaborativni dijalog između kouča i kouča-supervizora. Na taj način se može:

 • osigurati najbolja praksa koučinga i obezbediti kontinuiran rast i razvoj kouča
 • pružiti prilika kouču za bolje razumevanje sebe, klijenta, klijentovog sistema i sopstvenih izbora tokom rada
 • podići svestnost kouča o sopstvenim reakcijama na klijenta i/ili sistem i obezbediti sigurno mesto za njihovo bolje razumevanje
 • obezbediti nadograđujuća podrška koja ima važnu svrhu za kouča
 • koučing supervizija je priznata kao deo kontinuiranog profesionalnog razvoja i razlikuje se od mentorstva potrebnog za ICF akreditaciju.

Istraživanje (uključujući i evaluaciju) se definiše kao bilo koja aktivnost koja podrazumeva prikupljanje, poređenje, pregled ili evaluaciju podataka ili informacija u svrhu opisivanja, održavanja ili prilagođavanja aktivnosti, prakse, intervencije ili tretmana. Istraživanje može uključivati variranje varijabli ili faktora okoline, dok evaluacija obično uključuje pregled informacija u cilju pružanja povratne informacije o funkciji, produktivnosti ili efikasnosti neke aktivnosti. Evaluacija uključuje, ali se ne ograničava, na procenu potreba, procenu procesa, studije slučaja, analize uticaja, cost-benefit analize i meta-analize. 

Podučavanje (u ulozi predavača ili trenera) je angažovanje u kreiranju i isporuci sadržaja koji osiguravaju sveobuhvatan rast i i nadogradnju već postojećih sposobnosti  pomoću novih ideja i koncepata.

Sledeće aktivnosti omogućavaju osobi da dublje sagleda pojedine oblasti koučinga sa ciljem da eksperimentiše i testira efikasnost različitih koučing pristupa. 

 • Povećanje baze znanja o umetnosti i nauci koučinga 
 • Doprinos unapređenju koučing teorije i uspostavljanju dokazano najboljih praksi 
 • Deljenje istraživanja o koučingu sa koučing praktičarima 
 • Postavljanje povećanja kredibiliteta koučinga kao svojevrsne discipline kroz podsticaj i podršku najboljih istraživačkih praksi i kao rezultat toga, podršku razvoju teorija o praksi koučinga 
 • Premostiti jaz između koučing istraživanja i koučing prakse kombinujući praksu zasnovanu na dokazima i dokaze zasnovane na praksi 

ICF nastoji da obezbedi kontinuiranu koučing edukaciju koja je relevantna u različitim aspektima prakse, od koučing veština do razvoja poslovanja. Arhivirana baza znanja je  dostupna na ICF-ovom portalu za učenje, gde se mogu naći sesije na zahtev i snimljene sesije. 

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!