Strateški plan

Vizija: Koučing je sastavni deo naprednog društva i svaki član ICF-a predstavlja najviši kvalitet profesionalnog koučinga.


Misija: ICF postoji da bi vodio globalni napredak u koučing profesiji.


Misiju i viziju ostvarujemo kroz svoje strateške ciljeve.


Strateški plan ICF-a za 2018. godinu nadovezuje se na rad koji smo pokrenuli na početku našeg ciklusa strateškog planiranja 2015-2017, a odobrio ga je na Globalni upravni odbor ICF-a u januaru 2018. Zvezdica (*) označava strateške ciljeve za 2018. godinu, dok prioritetne oblasti (ciljevi 1 i 2) imaju dalji, konkretan fokus u 2018. godini.


Strateški ciljevi

  1. Članovi ICF-a predstavljaju izvrsnost u profesionalnom koučingu.*
    Fokus u 2018.:
    ICF pruža vrhunske programe akreditacije. Stoga ICF istražuje, razvija, uvodi i postavlja jake standarde, upravljačke i operativne procedure i zahteve za aplikante (kandidate) za sve aspekte programa za akreditaciju.
  2. ICF je najrelevantnija organizacija profesionalnih koučeva.* Fokus u 2018.: Jedinstveni ICF stvara i održava zdrave i uspešne lokalne zajednice širom sveta (ICF = globalno, regionalno i lokalno).
  3. ICF ima najjači globalni brend.
  4. ICF promoviše profesionalni koučing.
  5. ICF podstiče primenu koučinga u službi društvenih promena.
  6. ICF razvija i napreduje u planovima za proširenje obima i uticaja organizacije.*

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!