Etika

ICF je preuzeo vodeću ulogu u definisanju i filozofiji koučinga i uspostavljanju etičkih standarda među svojim članovima. Kroz svoj Etički kodeks, Proces revizije Etičkog kodeksa, Proces žalbi na programe i Nezavisni odbor revizije (IRB), ICF postavlja profesionalne standarde koučinga i daje korisnicima prostor da podnesu žalbe o ICF članovima, akreditovanim ICF članovima ili ICF akreditovanim trening programima.


Pritužbe na pojedince i programe

ICF rešava žalbe o kršenju ili povredi: a. ICF Etičkog kodeksa od strane samih  koučeva, b. integriteta programa akreditovanih treninga za profesionalnog kouča i c.  ICF Kodeksa ponašanja koji se odnosi na programe akreditovanih treninga za profesionalnog kouča. 


ICF-ov Proces revizije Etičkog kodeksa (ECR) omogućava pojedinicima da podnesu žalbe o navodnim kršenjima ICF-ovog Etičkog kodeksa od strane ICF člana i akreditovanog ICF člana. Proces ECR podrazumeva pregled, istragu i odgovor na navodne neetičke postupke ili ponašanja koji odstupaju od utvrđenog ICF-ovog Kodeksa. Napravljen je sa namerom da služi kao „model izvrsnosti“ za pravedan pregled žalbi koje se odnose na etičko ponašanje članova ICF-a i akreditovanih ICF-ovih članova i da odgovaraju na žalbe koje opisuju iskustva za koje se veruje da su kršenja Kodeksa od strane ICF članova i akreditovanog ICF člana.


Ukoliko imate etičku pritužbu na člana ICF-a ili akreditovanog ICF člana pozivamo Vas da preuzmete i pregledate paket informacija i primer formulara pre nego što popunite online formular za žalbu.


Preuzmite paket informacija o žalbi (PDF, ENG).
Preuzmite primer ECR Formulara (PDF, ENG).


Nakon pregleda ovog paketa, za podnošenje žalbe molimo Vas da koristite online ECR formular.


ICF akreditovani programi obuke koučeva su obavezni da poštuju strogi Kodeks ponašanja. Kako bi osigurao integritet svojih akreditovanih programa i zaštitio polaznike obuke za koučing, ICF ima proces podnošenja žalbi na program. Kroz njega ICF razmatra i odgovara na navodna kršenja/povrede svog Kodeksa ponašanja za programe obuka, ali i na primedbe koje se tiču integriteta sadržaja akreditovanih programa.


Žalbe ICF-u ne uključuju:

  • Sporove na radnom mestu izvan ICF-ovog Kodeksa ponašanja 
  • Intelektualnu svojinu koja se tiče poslovanja, ali nije deo ICF-ovog Kodeksa ponašanja
  • Pitanja u vezi sa nezadovoljstvom kompanijom ili cenom usluge 
  • Ugovorne poslovne dogovore koji nisu obuhvaćeni ICF-im Kodeksom ponašanja 

Žalbe na akreditovane programe mogu podneti samo članovi ICF-a, akreditovani ICF članovi ili pojedinci koji su sada ili ranije bili povezani sa ICF-akreditovanim koučing programima (podnosilac žalbe mora biti u mogućnosti da pruži dokaz).


Žalbe na pojedine članova ICF-a ili akreditovane ICF članove mogu se podneti putem ICF-ovog Procesa revizije Etičkog kodeksa (ECR).


Preuzmite paket informacija o žalbi (PDF, ENG).
Preuzmite primer ECR Formulara (PDF, ENG).
Formular za žalbe u vezi programa


Nezavisni odbor za reviziju (IRB) nadgleda ICF-ov Proces revizije Etičkog kodeksa (ECR).

ICF je posvećen obezbeđivanju foruma na kojem pojedinci mogu podneti žalbu o navodnim kršenjima Etičkog kodeksa od strane članova ICF-a i akreditovanih ICF članova.


ICF je usvojio politiku i procedure koje sprovodi u cilju pregleda, istrage i odgovora na navodne neetičke postupke ili ponašanja koji odstupaju od Etičkog kodeksa. Članovi IRB-a vrše ovaj proces u skladu sa procesom ECR. Za više informacija o IRB-u ili ECR procesu, molimo pogledajte odeljak Pregled Etičkog kodeksa.


Članovi nezavisnog odbora za reviziju za 2019. Godinu


Predsednik: Sue McMahon, PCC (USA)
Potpredsednik za razvoj:  Sam Magill, MCC (USA)
Potpredsednik za operacije: Scott Howard, PCC (USA)


Članovi:
Jürgen Bache, (Germany)
Thomas Chen, PCC (Malaysia)
José Manuel Estrada, PCC (Argentina)
Michael J. Marx, PCC (USA)
Frances Penafort, PCC (Malaysia)
Gürkan Sarıoğlu, PCC (Turkey)
Janine Schindler, MCC (USA)
Lily Seto, PCC (Canada)
Sandra Stewart, PCC (USA)
Kathy Taberner, PCC (Canada)


Godišnji izveštaj o etičkom ponašanju i usklađenosti


ICF-ov Proces revizije Etičkog kodeksa, Proces žalbi na programe kao i aktivnosti upravljanja zaštitnim znakom pomažu u promovisanju integriteta koučing profesije i brenda ICF-a. Svake godine ICF objavljuje izveštaj koji daje pregled ovih aktivnosti tokom prethodne fiskalne godine.


Resursi za etička pitanja

Ako imate pitanja u vezi sa ICF-ovim Etičkim kodeksom, koristite ICF-ovu liniju za etička pitanja


[email protected] ili +1 859 226 4245.

ICF-ova linija za kontakt za etička pitanja je dizajnirana i dostupna samo u direktne svrhe pomoći pojedincima oko pitanja koja se odnose na ICF Etički kodeks.

ICF nije u mogućnosti, niti će, onima koji kontaktiraju ICF liniju za etička pitanja davati konkretne savete ili preporuke mimo informacije da li neka radnja ili događaj predstavlja potencijalnu povredu ICF Etičkog kodeksa ili ne.


ICF se ograđuje od svake odgovornosti za štetu, gubitke ili povrede bilo koje vrste koje proističu ili su na određeni način povezane sa upotrebom/oslanjanjem na ICF-ovu liniju za etička pitanja ili komunikaciju i prepisku sa osobljem ICF-a u vezi sa etičkim pitanjima.


Takođe, bilo koja komunikacija ili odgovor dobijen na pitanje upućeno ICF-ovoj liniji za etička pitanja ni pod kakvim okolnostima ne podrazumeva, niti treba da sadrži, pravni savet ili mišljenje vezano za ICF.


Etika je vođena moralnim principima koji naglašavaju da ponašanje koučeva mora biti u skladu sa osnovnim vrednostima ICF-a, a to su  integritet, izvrsnost, saradnja i poštovanje.


Da bi pomogao koučevima da bolje razumeju i primene ICF Etički kodeks, Odbor za etiku i standarde ICF-a 2015. sastavio je listu često postavljanih pitanja u vezi etike i odgovora na njih.ICF-ov besplatni online kurs etike osmišljen je kako bi ispunio zahtev za kontinuiranu edukaciju koučeva u pogledu etike koji je potreban za obnovu ICF akreditacije.ICF-ova Zajednica za etičku praksu je virtuelna grupa koučeva koji razmenjuju  najbolje prakse, nove trendove, alate i savete u polju koučing etike. 

CP pruža različite mogućnosti za profesionalni razvoj kao što su vebinari koje vode eksperti za određenu oblast i vođene diskusije.Svakog meseca forum “Ethics Water cooler Conversation” nudi otvoren razgovor o koučing etici. Ovi forumi su besplatni i otvoreni za sve koučeve (članove ICF-a i one koji nisu). Oni se obavljaju preko Zoom-a svake druge srede u mesecu u 11h (po njujorkškom vremenu) i traju 1h.  


ICF je napravio smernice da pomognu liderima lokalnih ogranaka u obavljanju njihovih dužnosti.

ICF ima uvid u funkcionisanje različitih jedinica, što je omogućilo da se izdvoje uspešni modeli koja su dalje postali dokazana osnova za uspešan rad lidera lokalnih ogranaka.  


Dok određene razlike u pristupu i standardima ponašanja mogu da postoje u okviru globalne zajednice, određena su osnovna očekivanja koja su univerzalna za ICF kouča i lidera lokalnog ogranka.Imate etička pitanja?

Kontaktirajte [email protected] ili +1 859 226 4245.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!