Zahtevi u vezi sa treningom

Kandidati koji žele da steknu ACC akreditaciju kroz Portfolio, PCC kroz Portfolio ili MCC akreditaciju u obavezi su da završe određeni broj treninga za profesionalnog kouča i da podnesu temeljnu dokumentaciju prilikom prijave.


Pre nego što pročitate dole navedene informacije, molimo Vas da proverite da ste izabrali odgovarajući odeljak u odnosu na svoj proces akreditacije


Kandidati za ACC akreditaciju kroz Portfolio moraju imati najmanje 60 sati treninga za profesionalnog kouča, od kojih najmanje 48 sati mora da sadrži:

 • Sate direktnog kontakta sa polaznicima – sati (60 minuta) provedeni u neposrednim, uživo interakcijama u realnom vremenu između polaznika i predavača. Može uključivati i vreme provedeno u neposrednim predavanjima (online ili uživo trening), diskusije u realnom vremenu, posmatranje izvođenja koučing sesije i davanje povratnih informacija, kao i mentoring polaznika.
 • Trening za profesionalnog kouča razvijen i izveden na osnovu ICF-ovih ključnih kompetencija (svih 11 ključnih kompetencija mora biti obuhvaćeno).

Od 60 zahtevanih sati, do 12 sati može da obuhvata:

 • Domaći zadatak ili samostalni rad – sate provedene izvan neposredne interakcije predavača i polaznika (snimci i sl.). Ovo može da uključuje čitanje materijala van osnovne literature, pisanje, istaživanje i druge aktivnosti koje mogu da se obave van okvira neposredne interakcije tj. kontakta sa polaznicima u realnom vremenu. Sati obuhvaćeni ovim aktivnostima moraju biti unapred utvrđeni kao deo treninga i praćeni odgovarajućim metodom validacije koja će ukazivati da ih je polaznik obavio.

Kandidati za sticanje PCC akreditacije kroz Portfolio moraju imati najmanje 125 sati treninga za profesionalnog kouča. Od zahtevanih 125 sati, bar 100 sati mora da sadrži:

 • Sate direktnog kontakta sa polaznicima – sati (60 minuta) provedeni u neposrednim, uživo interakcijama u realnom vremenu između polaznika i predavača. Može uključivati i vreme provedeno u neposrednim predavanjima (online ili uživo trening), diskusije u realnom vremenu, posmatranje izvođenja koučing sesije i davanje povratnih informacija, kao i mentorstvo polaznika.
 • Trening za profesionalnog kouča razvijen i izveden na osnovu ICF-ovih ključnih kompetencija (svih 11 ključnih kompetencija mora biti obuhvaćeno).

Od zahtevanih 125 sati, do 25 sati može biti:

 • Domaći zadatak ili samostalni rad– sati provedeni izvan neposredne interakcije između predavača i polaznika (snimci i sl.). Ovo može da uključuje čitanje materijala van osnovne literature, pisanje, istaživanje i druge aktivnosti koje mogu da se obave van okvira neposredne interakcije tj. kontakta sa polaznicima u realnom vremenu. Sati obuhvaćeni ovim aktivnostima moraju biti unapred utvrđeni kao deo treninga i praćeni odgovarajućim metodom validacije koja će ukazivati da ih je student obavio.

Kandidati za sticanje MCC akreditacije moraju imati najmanje 200 sati treninga za profesionalnog kouča, od kojih bar 160 sati mora da sadrži:

 • Sate direktnog kontakta sa polaznicima – sati (60 minuta) provedeni u neposrednim, uživo interakcijama u realnom vremenu između polaznika i predavača. Može uključivati i vreme provedeno u neposrednim predavanjima (online ili uživo trening), diskusije u realnom vremenu, posmatranje izvođenja koučing sesije i davanje povratnih informacija, kao i mentorstvo polaznika.
 • Trening za profesionalnog kouča razvijen i izveden na osnovu ICF-ovih ključnih kompetencija (svih 11 ključnih kompetencija mora biti obuhvaćeno).

Od zahtevanih 200 sati, do 40 sati može biti:

 • Domaći zadatak ili samostalni rad– sati provedeni izvan neposredne interakcije između predavača i polaznika (snimci i sl.). Ovo može da uključuje čitanje materijala van osnovne literature, pisanje, istaživanje i druge aktivnosti koje mogu da se obave van okvira neposredne interakcije tj. kontakta sa polaznicima u realnom vremenu. Sati obuhvaćeni ovim aktivnostima moraju biti unapred utvrđeni kao deo treninga i praćeni odgovarajućim metodom validacije koja će ukazivati da ih je polaznik obavio.

Trening koji je prihvaćen kao trening za profesionalnog kouča je:

 • Trening koji nosi oznaku ACTP ili trening za koji je ICF odobrio odgovarajuće ACSTH sate (Approved Coach Specific Training Hours)
 • Trening koji izvodi pružalac usluge treninga kontinuirane profesionalne edukacije (CCE), ICF konferencije, Zajednica za praksu (CP) ili događaji koje organizuje lokalni ogranak ICF-a.
 • Trening koji nije odobren od strane ICF-a, ali je konkretno određen kao trening kojim se stiču koučing veštine ili veštine kako da se tehničko znanje (znanje iz drugih oblasti) primenjuje u koučingu, uz uslova da se koučing veštine stiču/uče u skladu sa ICF-ovim ključnim kompetencijama

Vrste treninga koje se NE priznaju kao treninzi za profesionalnog kouča:

 • Trening koji je označen kao trening za veštine u nekoj drugoj oblasti, iako se stiče veština koju može koristiti kouč.
 • Kursevi ličnog razvoja.
 • Edukacija u drugim oblastima kao što su psihologija, savetovanje, NLP i drugo, neće se smatrati treningom za profesionalnog kouča, osim ako treninzi nisu dizajnirani i isporučeni se po standardima ICF-ih ključnih kompetencija.

Predavanje o koučingu na kursevima se ne priznaje u sate koučing treninga, osim ako nisu ispunjena sva tri uslova:

 • Kandidat je osmislio čas
 • Kandidat je održao čas
 • Sadržina treninga (kurikulum) ispunjava uslove pod kojima se može smatrati treningom za profesionalnog kouča, uključuje neposrednu interakciju sa trenerima i u skladu je sa ICF-ovim ključnim kompetencijama, kao i to da je podnet zahtev ICF-u radi akreditacije za CCE, ACSTH or ACTP program.

Ukoliko su ispunjena sva tri uslova, održani sati se mogu računati samo jedanput, a ne svaki put kada su sati treninga održani. Takođe, pošto se u ovom slučaju kurikulum revidira, sati će biti odobreni samo ako je evaluacija sadržaja uspešna.

Putem online aplikacije potrebno je podneti:

 • Broj sati završenog treninga za profesionalnog kouča
 • Tip treninga (ACTP, ACSTH, CCE ili neakreditovan).
 • Naziv organizacije koja je sprovela program.
 • Naziv svakog koučing treninga koji ste prošli.

Za koučing trening programe koji su akreditovani od strane ICF, kao što su ACTP ili ACSTH programi potrebno je podneti dokaz u formi sertifikata ili potpisane potvrde na kojima je naveden naziv programa, datum pohađanja i ukupan broj završenih sati svakog programa.

Za koučing trening programe koji su akreditovani od strane ICF i nose oznaku CCE (Continuing Coach Education) ili oni koji nisu akreditovani od strane ICF:

 • Potrebno je podneti dokaz u formi sertifikata ili potpisane potvrde na kojima su navedeni naziv programa, datum pohađanja i ukupan broj održanih trening sati
 • Morate podneti listu sati i sadržaja. Satnica se mora odnositi kako na trening održan u realnom vremenu, tako i na sate koje ste proveli van okvira neposredne interakcije (u čitanju, pisanju, istraživanju…). Napominjemo da 80% treninga mora biti izvedeno u neposrednom kontaktu i uz neposrednu interakciju između predavača i polaznika.
 • Kandidati moraju da ispune formu za verifikaciju treninga (primer je dostupan u donjem delu stranice) kroz online aplikaciju, a koja zahteva dokaz da je održan trening bio odgovarajući i da je uključio pojam koučinga, Etički kodeks i da je bio usklađen sa ključnim kompetencijama ICF-a. Potrebno je da trening bude organizovan tako da postiče razvoj kouča.
 • Mora se dostaviti celoviti prikaz ili nastavni plan koji prikazuje nazive časova/modula i vreme potrebno za njihovo izvođenje.
 • Moraju se dostaviti materijali za polaznike. Ovi materijali mogu da se sastoje od priručnika za trenere ili polaznike, uputstva, prezentacije i druge oblike dokumentacije koja jasno predstavlja celokupnu sadržinu (kurikulum) programa.

Za časove koje ste Vi održali:

 • Morate podneti pismo u kome objašnjavate da ste osmislili i održali čas.
 • Morate dostaviti opis časa. Potrebno je da opis bude dovoljno detaljan da bi pokazao da je čas održan tako da je ispunjavao definiciju koučing treninga, uključujući direktnu interakciju između trenera i polaznika, i da je bio usklađen sa ključnim kompetencijama ICF-a.

Potrebno je da podnesete primer materijala koji ste izradili za čas. To može biti opis kursa, prezentacija u PowerPoint-u, priručnici polaznika ili drugi dokument koji prikazuje deo sadržine programa.

 • Završetak treninga

Svi zahtevi vezani za trening za profesionalnog kouča moraju biti u potpunosti ispunjeni pre trenutka prijave.

 • Podnošenje prijave

Nemojte slati dokumentaciju u sedište ICF-a poštom ili putem elektronske pošte. Samo dokumentacija poslata putem online prijave može biti obrađena i prihvaćena. ICF ne garantuje priznanje za neakreditovane treninge. Provere sadržaja programa i treninga i njihovo odobravanje su deo procesa apliciranja.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER ICF Srbija

Pridružite se našoj zajednici koučeva danas!